Documentation:Main/pl

From OCS Inventory NG
Jump to: navigation, search

Dokumentacja OCS Inventory NG 2.x

Aby ułatwić czytanie dokumentacja OCS Inventory NG została podzielona na kilka sekcji.


Dokumentacja dla początkujących

Podstawowa dokumentacja

Konsola zarządzania i jej zaawansowane funkcjonalności

Zdalna instalacja

Wykrywanie sieci z OCS Inventory NG

Narzędzia OCS

Multi-site network architecture

Dodatki

FAQ

 • Ipdiscover działa prawidłowo ale brak jest danych SNMP na serwerze OCS Inventory NG?

Rozwiązanie: SNMP nie jest aktualnie zaimplementowany w agentach dla systemu Windows. Zaplanowane jest dodanie tej funkcjonalności w przyszłej wersji. Aktualnie możesz użyć klienta dla systemów unix aby otrzymywać dane SNMP.

 • Czy mogę uaktualnić wersję mojego serwera z wersji X do najnowszej stabilnej wersji?

Rozwiązanie: Oczywiście! Wszystkie stare wersje mogą być uaktualnione do najnowszej wersji bez problemu.


 • Po zainstalowaniu serwera, otwierając graficzny interfejs administracyjny (GUI) jestem proszony o zainstalowanie bazy danych?

Rozwiązanie: Baaza danych jest instalowana przy pierwszym uruchomieniu graficznego interfejsu administracyjnego (GUI).


 • Jaki URL muszę wpisać agentom aby komunikowały się z serwerem

Rozwiązanie: URL musi być w następującej formie http://dns_or_ip/ocsinventory. Zaleca się użycie nazwy DNS zamiast adresu IP.

 • Na serwerze brak jest katalogu ocsinventory

Rozwiązanie: ocsinventory jest wirtualnym katalogiem wywoływanym przez mod_perl w apache. Katalog ocsinventory nie może istnieć.

 • Fatal error: main() [<a href='function.main'>function.main</a>]: The script tried to execute a method or access a property of an incomplete object. Please ensure that the class definition "language" of the object you are trying to operate on was loaded _before_ unserialize() gets called or provide a __autoload() function to load the class definition in /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php on line 29

Rozwiązanie: Wyedytuj plik php.ini i zmień wartość session_auto_start z 1 na 0. Zapisz plik i zrestartuj apache.

 • Error 500 :

Rozwiązanie: silnik OCS nie ma komunikacji z serwerem mysql. Prawdopodobnie przez użycie nieprawidłowego konta mysql. Musisz sprawdzić plik check z-ocsinventory-server.conf (ocsinventory-server.conf w Windows Server), w szczególności poniższe kilka linii

# Master Database settings
 # Replace localhost by hostname or ip of MySQL server for WRITE
 PerlSetEnv OCS_DB_HOST localhost
 # Replace 3306 by port where running MySQL server, generally 3306
 PerlSetEnv OCS_DB_PORT 3306
 # Name of database
 PerlSetEnv OCS_DB_NAME ocsweb
 PerlSetEnv OCS_DB_LOCAL ocsweb
 # User allowed to connect to database
 PerlSetEnv OCS_DB_USER ocs
 # Password for user
 PerlSetVar OCS_DB_PWD ocs

Zmień wartości OCS_DB_USER i OCS_DB_PWD na prawidłowe, uruchom ponownie apache, i w końcu uruchom ocsinventory.

 • Error 417 :

Rozwiązanie: wstaw wpis ignore_expect_100 do pliku squid.conf i wtedy uruchom squid -k reconfigure.

 • Problem z tabelą "softwares":

Prolog successfully sent Failed to send Inventory <HTTP Status Code #500>

Problem: wartość ID auto-increment osiągnęła wa (2147483647)

Rozwiązanie: zmień typ pola ID int na ID signed int w tabeli "softwares".