Documentation:Newbie/pl

From OCS Inventory NG
Jump to: navigation, search

Documentacja dla początkującego - Co powinien każdy wiedzieć

OCS Inventory NG w 5 zdaniach, czym on jest?

OCS Inventory NG lub Open Computer and Software Inventory Next Generation jest darmowym oprogramowaniem umożliwiającym użytkownikom inwentaryzację infrastruktury TI (teleinformatycznej). OCS-NG gromadzi informacje o sprzęcie oraz oprogramowaniu przyłączonych do sieci urządzeń, na których uruchomiony jest program klienta OCS ("OCS Inventory Agent"). OCS może być wykorzystany do wizualizacji inwentarza przy wykorzystaniu interfejsu www. Ponadto OCS wykorzystuje możliwość zdalnej instalacji aplikacji na wielu komputerach, wykorzystując w tym celu kryteria wyszukiwania. Funkcja IpDiscover i skanowanie snmp umożliwia poznanie całej sieci komputerowej oraz innych urządzeń.

Zasada działania

Serwer OCS otrzymuje wyniki inwentaryzacji wysyłane przez agentów w formacie XML i przechowuje te dane w bazie danych mysql. Agenci kontaktują się z serwerem a nie serwer z agentami. Serwer jest w trybie nasłuchu. Wymiana pomiędzy serwerem i agentami odbywa się za pomocą protokołu http i/lub https. Zdalna instalacja oprogramowania oraz skanowanie snmp wykorzystuje wyłącznie https.

Schemat transmisji danych:


Surowe dane -> XML formatowanie -> wysyłanie przy użyciu HTTP lub HTTPS w /ocsinventory -> przetwarzane przez mod_perl w locie -> baza danych mysql

Serwer zarządzający składa się z 4 głównych komponentów:

 1. Database server, który przechowuje dane z inwentaryzacji (mysql)
 2. Communication server, który obsługuje komunikację HTTP pomiędzy serwerem bazy danych oraz agentami (Apache, perl i mod_perl)
 3. Administration console, which allows administrators to query the database server using their favorite browser (Apache, php)
 4. Deployment server, przechowujący pliki konfiguracyjne dla wszystkich pakietó przeznaczonych do zdalnej instalacji(Apache, ssl)


Architecture OCS.jpg

Narzędzia wspierające instalację

Uproszczona instalacja serwera

 • Prekonfigurowany pakiet instalacyjny XAMPP dla Widndows
 • Pakiet tar.gz z automatycznym skryptem instalacji

Narzędzia do zdalnej instalacji agentów poprzez sieć

Dodatkowe funkcjonalności

Współpraca z różnym oprogramowaniem

Klasyka

 • GLPI (zapytania bezpośrednio w bazie danych OCS)
 • LDAP dla autoryzacji użytkownika poprzez interfejs www (ocsreports)

Pozostałe

OCS dostarcza usługę SOAP Web service, która pozwala na wykorzystanie interfejsu przez różne aplikacje takie jak Nagios.

Najważniejsze informacje techniczne

agent w systemie Windows

Katalog konfiguracji klienta :

 • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\OCS Inventory NG\Agent w systemie Windows 2000, XP oraz 2003.
 • C:\ProgramData\OCS Inventory NG\Agent w systemie Windows Vista, 2008, Seven soraz 2008 R2.

Plikiem konfiguracyjnym jest ocsinventory.ini

Serwer

Proszę nie mylić katalogów /ocsinventory oraz /ocsreports.

 • ocsreports: katalog zawierający wszystkie pliki php które tworzą konsolę administracyjną. Używamy przeglądarki aby mieć dostęp do konsoli administracyjnej, przy użyciu adresu URL: http://serwer/ocsreports
 • ocsinventory: wirtualny katalog używany przez mod_perl aby przetwarzać pliki inwentarzowe XML wysyłane przez agentów i przeznaczone do przechowywania w bazie danych.
 • Struktura serwera OCS
ServeurOCS decompose.png

Debugowanie rozwiązania

 • Używanie logów agenta :
  • Windows : Użyj parametru Debug w pliku ocsinventory.ini aby otrzymać bardziej szczegółowy log (Debug=2). Ten plik znajduje się w :
   • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\OCS Inventory NG\Agent w Windows 2000, XP lub 2003.
   • C:\ProgramData\OCS Inventory NG\Agent w Windows Vista, 2008, Seven lub 2008 R2.


Musisz najpierw zatrzymać usługę OCS jeśli OCS został zainstalowany jako usługa. Potem ustaw Debug=2 aby otrzymać bardziej szczegółowy log. Następnie zrestartuj usługę OCS i wyślij nową inwentaryzację.

 • Unix/Linux : Użyj parametru --debug oraz --logfile aby otrzymać szczegółowy log.

Uruchom inwentaryzację z następującymi opcjami : ocsinventory-agent --debug --logfile=/mon/path/log.txt

 • Używanie logów serwera:
  • logi Apache : access.log oraz error.log. Aby znaleść je użyj polecenia locate lub find.
  • log OCS : activity.log

Aby go wykorzystać musisz aktywować funkcję logowania w konsoli administracyjnej (LOGLEVEL) oraz zmodyfikować plik konfiguracji serwera z-ocsinventory-server.conf ustawiając opcję OCS_OPT_DBI_PRINT_ERROR na 1. Nie zapomnij zrestartować serwer www apache aby zmiany zostały uwzględnione.